Våra analysprodukter & paket

Swedac akrediterad analys

Trygghetspaketet

1,2 miljoner människor i Sverige får sitt vatten från enskil...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Metallpaket

Metallpaket

Uran förekommer i stora delar av landet, Arsenik på andra platser....
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Mikrobiologisk normalkontroll

Mikrobiologisk normalkontroll

Ibland är det dricksvattnet som är orsaken till en orolig mage. Ibl...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Radon

Radon

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha f&oum...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Klorid

Klorid

Klorid CL (saltanalys) Saltvatteninträngning och brist på grund...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Petroleumprodukter

Petroleumprodukter

Analyseras i de fall då man misstänker förorening av petroleu...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Asfaltsrester

Asfaltsrester

Analyseras i de fall då man misstänker förorening från ...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Analyserna omfattar 31 olika substanser och täcker in de allra flesta av...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer

PFAS

Perfluorerade ämnen (på svenska PFAS, på engelska PFAA) T...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer
Brandpaketet

Brandpaketet

Brandpaketet omfattar undersökning av de kemiska ämnen som livsmede...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer